русский

тәрбие жұмысы

Тәрбиешілердің әдістемелік бірлестігі

Мектеп проблемасы:
« Заманауи жағдайында түзету жұмысын жетілдірудің ең негізгі мақсаты — мүмкіндіктері шектеулі балалардың қоғамдағы тең орны»
Мектеп тақырыбы:
«Мұғалім және оқушының жұмысындағы нәтижеге жетудің маңызды шарты ретінде, жеке – бейімделу оқытудың ұйымдастыруы»

Әдістемелік бірлестігінің тақырыбы:
«Денсаулықты сақтау факторларды қамтамасыздандыру мақсатында, инновациялық түзету – тәрбиелік технологияларды қолдану»

Әдістемелік жұмысының мақсаты:
Тәрбиешінің қызметінде денсаулықты сақтаудың инновациялық педагогикалық технологияларды қолданудың нәтижелігін жоғарлату.

 

Әдістемелік жұмысының міндеттері:

• Ашық шаралар, баяндамалар, мультимедиялық перзентациялар арқылы тәрбие жұмысындағы озық технологияларды оқып білу, жалпылау, жүйелеу және оларды жұмыс тәжірибесіне енгізу;
• Түзету мектебінде тәрбие процесінің субъектілері арасында қарым –қатынасты үйлестіру (тәрбиешілермен, мұғалімдермен, психологпен, логопедпен, әлеуметтік педагогпен, дәрігермен және ата — аналармен);
• Тәрбиешілердің жұмысына жаңа тәбиелік технологияларды енгізу;
• Кәсіби деңгейін және педагогикалық шеберлікті жетілдіру;
• Мүмкіндік шектеулігі бар әрбір баланың толық жеке тұлғаны қалыптастыру негізінде белсенді өмір позициясын қалыптастыру;
• Оқушылардың денсаулықтарын сақтау және нығайту үшін оптималды жағдайларды құру, олардың салауатты өмір салтына жауапкершілікті қалыптастыру;
• Өздігінен білім алу жолымен кәсіби шеберлікті жоғарлатуға тәрбиешілердің талпыныстарын ынталандыру;
• Тәрбиешілерге ақпараттық – әдістемелік көмекті ұйымдастыру;
• Шығармашық қызметін жеделдету.